lørdag den 3. november 2018


Torsdag den 15. november
kl. 19.30

OBS! Foredraget er i konfirmandstuen, Østergade 11, og ikke i kirken, som det fejlagtigt er nævnt i UgeavisenI anledning af 100-året for 1. verdenskrigs afslutning er der torsdag den 15. november kl. 19.30 foredrag i konfirmandstuen. Det bliver et genhør med museumsinspektør René Rasmussen fra Sønderborg Slot, der vil fortælle om:

“Frontliv, faneflugt og fangelejr. Sønderjyder
i Den store Krig 1914-1918” med
et udblik til Genforeningen i 1920.

Ved 1. verdenskrigs udbrud i 1914 var Sønderjylland en provins i Det tyske Kejserrige. Derfor blev mænd fra hele landsdelen indkaldt til tysk krigstjeneste. I alt ca. 35.000 sønderjyske
mænd deltog som soldater i Den store Krig. Ca. 6.000 faldt, ca. 2.500 deserterede, og ca. 4.000 blev taget til fange.


I foredraget vil René Rasmussen fortælle om krigsudbruddet og soldatertilværelsen i skyttegravene, om deserteringer og flugten over den danske grænse – og om de særlige krigsfangelejre,
som de allierede indrettede til de dansksindede sønderjyder. Det tyske nederlag i krigen gav mulighed for, at sønderjyderne kunne stemme sig hjem til Danmark. 
Men hvor skulle den kommende grænse gå? Det blev ét af de mest omdiskuterede spørgsmål i Danmarks historie.

Alle er velkomne, og der er gratis adgang.