torsdag den 12. marts 2020

Menighedsrådsvalg


OBS, OBS.

Sommerkoncerten er fejlannonceret i kirkebladet. Det er ikke den 5. juni men 5. juli. (Se nærmere omtale under menuen "koncerter")


Orienterende møde den 9. juni kl. 19.00
(Bemærk at mødet er flyttet til Slotskirken)

Augustenborg kirke og kirkegård har nok en spændende historie, men det er ikke en selvfølge, at der er tændt for varmen i kirken om søndagen, eller at kirkegårdens hække bliver klippet. Dette og meget andet, har menighedsrådet til opgave at sørge for.

Vi skal den 15. september have valgt 3 nye medlemmer og 2 suppleanter til menighedsrådet.

Derfor afholdes der et orienteringsmøde tirsdag den 9. juni kl. 19.00 i Slotskirken, hvor menighedsrådet blandt andet orienterer om arbejdet i den forløbne valgperiode, om kommende opgaver, samt om datoer og regler for valgforsamlingen.Valg den 15. september kl. 19.00 i konfirmandstuen Østergade 11.

Vi håber, at mange møder op, for der er brug for nye kræfter til at sørge for, at sognets økonomi hænger sammen, at se til at kirkegården vedligeholdes, at være arbejdsgiver for kirkens ansatte. Og sidst men ikke mindst, at der er gode forhold for evangeliets forkyndelse.
Alle interesserede har mulighed for at overvære valgforsamlingen. Men det er kun medlemmer af folkekirken med valgret i Augustenborg sogn, der har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.
Valgudvalget v/ Inge Tyrrestrup, Lotte Thomsen, Else Seidelmann-------------------------------------------------------------------------


Jeg tager ikke på uanmeldt husbesøg for ikke at bringe corona-smitte rundt i sognet, men vil man gerne have besøg, skal man endelig ringe, så kommer jeg selvfølgelig.
Tlf.nr.: 74 47 16 01


Vh. Elisabeth K. Jensen

--------------------------------------------------------------------------------------------