Adresser/Kontakt


Præst
Elisabeth K. Jensen
Østergade 11
6440 Augustenborg
elkj@km.dk
74471601

Konfirmandstuen Østergade 11 6440 Augustenborg

Organist
Margrethe Wohlenberg
Toft 13, D-24996 Sterup
21816292
organist.augustenborg@gmail.com


Kirkegården
Møllegade 30
6440 Augustenborg
Kontortid:
mandag - fredag 12.00-12.30

 

Graver Morten Kjærsgaard
augkirkeg@c.dk
74471101/ 40478880

Gravermedhjælper 
Grete Nissen
Louisegade 12, st. tv.
6440 Augustenborg
nissendanbonet@hotmail.com
30704101

Slotskirken
Augustenborg Slot 1
6440 Augustenborg


__________________________________________________


Menighedsråd

Formand
Dorte Falgreen Jensen
Midtkobbel 56
Dorte.elsner@hotmail.com
74472072

Næstformand / kontaktperson
Lotte Thomsen
Kettingvej 58
lotte_pernille@live.dk
23356144


Kasserer
Karin Riis Frey
Vestergade 12
riisfrey.kf@gmail.com
22519844

Kirkegårdsværge
Inge Tyrrestrup
Lilleskov 16 st.
ingetyrrestrup@hotmail.com
22144506
Jørgen Sandholt
Nystavensbøl 4
mar-san@live.dk
74472298/52925450

Per Haugaard
Kløvermarken 95

Else Seidelmann
Louisegade 16, 1. th.
e.seidelmann@gmail.com
24659912_________________________________________________________

Udvalg

Kirkegårdsudvalg 
Inge Tyrrestrup -  Jørgen Sandholt - Kjeld Hansen - Lotte Thomsen

Præstegårdsudvalg 
Jørgen Sandholt - Elisabeth K. Jensen - Dorte Elsner - Karin Frey

Kirke - Kapel og Musikudvalg
Elisabeth K. Jensen - Else Seidelmann - Jørgen Sandholt - Lotte Thomsen

Valgudvalg 
Lotte Thomsen - Else Seidelmann - Inge Tyrrestrup