Menighedsrådsvalg

 


Valg den 15. september kl. 19.00 i hallens cafeteria


Mød op, for der er brug for nye kræfter

 

Kræfter, der vil hjælpe med at holde øje med sognets økonomi, og med at kirkegården vedligeholdes. Kræfter, der vil være gode arbejdsgivere for kirkens ansatte, og sidst men ikke mindst, der vil være garanten for, at der er gode forhold for evangeliets forkyndelse.


Alle interesserede har mulighed for at overvære valgforsamlingen, men det er kun medlemmer af folkekirken med valgret i Augustenborg sogn, der har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.


Valgudvalget v/ Inge Tyrrestrup, Lotte Thomsen, Else Seidelmann


Dagsorden for valgforsamlingen: 

1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
 
2.Valg af dirigent.

3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.

4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.

5. Kandidaternes egen præsentation.

6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.

7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.

8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
 
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.

10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.

11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for

afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.

12. Eventuelt.