Foredrag

Foredrag i konfirmandstuen


Onsdag den 24. januar kl. 19.30

Krigserfaringer fra Afghanistan- en feltpræsts betragtninger

Krigen i Afghanistan fik en kedelig afslutning i midten af august 2021. Siden har krigen nærmest været glemt, og få har reflekteret over, hvad den havde nyttet, og om den var sine omkostninger værd. Krigen er også blevet glemt, fordi den nu står i skyggen af krigen mellem Rusland og Ukraine, og en ny dagsorden i den internationale politik har meldt sig. Der er dog meget erfaring fra krigen mod terror, som vi skal huske at have med, når vi nu har krigen tættere på vores grænser og forbereder os på, at den også kan ramme os.

Hærprovst Thomas H. Beck, der flere gange har været udsendt til Afghanistan og Irak som feltpræst, vil i sit foredrag med eksempler fra sine oplevelser give sit bud på, hvilke krigserfaringer der i dag er gode at være rustet med. Thomas H. Beck har siden 2011 været chef for de danske feltpræster. __________________________________________________________


Onsdag den 13. marts kl. 19.30

De tidlige kristne og folkekirkens dåbsritual

I foredraget vil dr. theol. Nils Arne Pedersen vise, at den forståelse af dåben, som vi finder
i folkekirkens ritual, altid har været den samme. Det var også de tidlige kristnes tro, at Gud selv griber ind i vores liv i dåben og giver det et helt nyt grundlag, som vi skal leve og dø på. Gud gør os til sine børn i dåben. Denne tro er blevet kritiseret i de senere år, og det er kommet så vidt, at en kommission nu skal overveje at lave dåbsritualet om. Men det må vi afvise: dåben skal selvfølgelig være den samme, som den altid har været.

Nils Arne Pedersen er
lektor, dr.theol. ved
Aarhus Universitet.

 

Alle er velkomne, og der er fri entre.