Foredrag

Foredrag i konfirmandstuen


Onsdag den 4. oktober kl. 19.30


Folketinget overvejer at udvide abortgrænsen, og derfor skal vi skal høre overlæge og
professor i pædiatri, samt tidligere formand for Etisk Råd, Gorm Greisen, tale om:

Abortgrænser – en børnelæges perspektiv


”Mit arbejde har primært været at behandle syge, misdannede eller for tidligt nyfødte børn og herunder at samarbejde med sygeplejersker og forældre. Når det var muligt, var en del af arbejdet at tale med forældrene før fødslen. Mange gange var det et spørgsmål om at beskrive, hvad de måtte forberede sig på, men nogle gange var det også en forventningsafstemning, herunder hvor meget vi skulle gøre for at barnet kunne overleve og deres rolle i de beslutninger. Nogle gange var provokeret abort en mulighed. Så spørgsmålet om grænsen for fri abort har også engageret mig.’”


__________________________________________________________


Onsdag den 15. november kl. 19.30


Det bliver et genhør med sognepræst Morten Rydal, denne gang om:


Spaniens erobring


I historiebøgerne står der, at muslimske krigere i begyndelsen af 700-tallet satte over Gibraltarstrædet og erobrede det kristne Spanien, som de kaldte al-Andalus, Andalusien. Erobrerne havde Koranen i saddeltaskerne og var troende muslimer, og i brændende tro på profetens åbenbaringer trængte de hurtigt langt op i Frankrig. Der er imidlertid en del, der tyder på, at den historie slet ikke er sand. Morten Rydal fortæller på baggrund af de ældste kilder, hvordan erobrerne næppe
var muslimer, men snarere kristne berbere. Og de havde helt sikkert ikke Koranen med i saddeltaskerne – for den fandtes slet ikke på det tidspunkt. Man skal ikke altid tro på de etablerede sandheden, og historien om Spaniens erobring bør snarest skrives om.

 

Alle er velkomne, og der er fri entre.