Gudstjenester


Hvor ikke andet er anført, er det Elisabeth K. Jensen, der prædiker.
Kirkebilen kører til hver gudstjeneste.
Den bestilles hos BG-Busrejser - tlf. 70 40 44 46


Søndag den 3. marts
3. s. i fastelavn
kl. 10:00


Søndag den 10. marts
Midfaste
kl. 10:00

Søndag den 17. marts
Mariæ bebudelsesdag
kl. 10:00

Søndag den 24. marts
Palmesøndag
kl. 10:00

Skærtorsdag den 28. marts
kl. 10:00

Langfredag den 29. marts
kl. 10:00

Søndag den 31. marts
Påskedag
kl. 10:00

Mandag den 1. april
2. påskedag (uden altergang)
kl. 10:00

Søndag den 7. april
Konfirmation B-holdet
1. s. e. påske.
kl. 10:00

Søndag den 14. april
Konfirmation A-holdet
2. s. e. påske.
kl. 10:00

Søndag den 21 .april
3. s. e. påske
kl. 10:00

Fredag den 26. april
Bededag.
kl. 19:30

Søndag den 28. april
4. s. e. påske.
kl. 10:00

Søndag den 5. maj
5. s. e. påske
Kl. 11.00 v/Jens Dammeyer
(uden altergang)

Torsdag den 9. maj
Kr. Himmelfartsdag.
kl. 10:00

Søndag den 12. maj
6. s. e. påske.
Kl. 10:00

Søndag den 19. maj
Pinsedag.
kl. 10:00

Mandag den 20. maj
2. Pinsedag (uden altergang)
kl. 10:00

Søndag den 26. maj
Trinitatis søndag
Kl. 11.00 NN
(prædikanten bliver oplyst
på vores hjemmeside:
augustenborgkirke.dk)

Mandag den 2. juni
1. s. e. trin.
Kl. 10.00