Kirkegården

Kapellet
Augustenborg kirkegård ligger ca. 750 meter fra kirken på hjørnet af Stavenbølsgade, Parkgade og Møllegade og graverhuset har postadressen Møllegade 30, 6440 Augustenborg. I foråret 1848, da hertugfamileien var flygtet, blev slottet, palæet og præsteboligen taget i brug som feltlazaret for omkring 1000 sårede fra 3-årskrigen.

Gravsten fra 3 årskrigen
Gennemsnitsliggetiden på lazarettet var kun nogle få dage, da mange døde af sårinfektioner og følgesygdomme som tyfus og dysenteri. Ketting kirkegård blev derfor hurtig for lille. Derfor blev Augustenborg kirkegård derfor oprettet og indviet i juni 1848. Fra de første slesvigske krige er 241 begravet her og fra krigen i 1864 er der 374.

I dag er der 69 gravsteder og en fællesgrav fra de to slesvigske krige på kirkegården, som nu er fredede. Siden 1870 er kirkegården også blevet brugt til alle civile begravelser i sognet.

Efter genforeningen blev der sygehus for psykisk syge på Augustenborg slot. Mange af patienterne derfra blev begravet under fuldstændig ens gravsten på et nærmere afmærket område på kirkegården. I dag er 30 af disse grave tilbage. Den seneste er fra 1968.

Indtil den 11. februar 2006 var Augustenborg det eneste sogn i Sønderjylland, som ikke havde noget mindesmærke over sognets faldne i 1. Verdenskrig. Men den 11. februar 2006 blev der afsløret en mindetavle på kirkens kapel med de 18 sognebørn, som faldt i den 1. Verdenskrig.

Mindetavle