Slotskirken


Kirkens åbningstider:

Pga. af de forhøjede varmeudgifter er kirken kun åben onsdag fra 8-17.

Vh. Augustenborg Menighedsråd
Adresse: Augustenborg Slot 1, 6440 Augustenborg