tirsdag den 14. maj 2024

Orienterende møde om menighedsrådsvalget

 I aften kl. 19.00 er der orienterende møde i præstegårdens konfirmandstuen (Østergade 11) ang. menighedsrådsvalget i september.

Alle, der er interesserede, er velkomne. 

Vh. Augustenborg Menighedsråd


Dagsorden for mødet

1. Velkomst ved menighedsrådets formand.

2. Valg af dirigent.

3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.

4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.

5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.

6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.